HTTP Test Page
powered by Birkvally.no


Denne siden brukes til å teste riktig drift av HTTP  server etter at den er installert. Hvis du kan lese denne siden betyr det at HTTP-serveren som er installert på dette nettstedet, fungerer som den skal.


Hvis du er medlem av allmennheten:

Det faktum at du ser denne siden indikerer at Nettstedet du nettopp har besøkt, er enten opplever problemer eller er gjennomgår rutinemessig vedlikehold.

Hvis du vil la administratoren til dette nettstedet vite at du har sett denne siden i stedet for siden du forventet, bør du send dem e-post. Generelt sendes post til navnet "webmaster" og rettet til nettstedets domenet skal nå den riktige personen.

Hvis du foreksempel hadde problemer med å besøke www.example.com, bør du sende e-post til "webmaster@example.com".

If you are the website administrator:

You may now add content to the directory /home/USERNAME/public_html. Note that until you do so, people visiting your website will see this page and not your content. To prevent this page from ever being used, delete index.html in /public_html.

You are free to use the images below on Linux powered HTTP servers. Thanks for using CentOS-WebPanel!

About CentOS-WebPanel:

The CentOS-WebPanel - a Free Web Hosting control panel designed for quick and easy management of (Dedicated & VPS) servers minus the chore and effort to use ssh console for every time you want to do something, offers a huge number of options and features for server management in its control panel package.

For information on CentOS-WebPanel please visit the CentOS-WebPanel.com.Note:

CentOS-WebPanel is Software and it is used to power this website; however, the webserver is owned by the domain owner and not the CentOS-WebPanel.

If you have issues with the content of this site, contact the owner of the domain, not the CentOS-WebPanel.

For example, if this website is www.example.com, you would find the owner of the example.com domain at the following WHOIS server: http://whois.domaintools.com